Untitled Document
Untitled Document
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ห้ามเสนอข้อความหยาบคาย ลามก หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
2. ห้ามเสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่นอันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงได้รับความเสียหาย
3. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ก่อกวนซึ่งอาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนเกิดการแตกแยกหรือวุ่นวายขึ้นในสังคม
4. ห้ามใช้นามของผู้อื่นในการเขียนข้อความอันจะนำไปสู่การเข้าใจผิดของบุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความนั้นๆ


"ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง"

รหัสบัตรประจำตัวประชาชน : 
จาก : 
E-mail : 

หมายเหตุ  กรุณาใส่ E-mail ตามความเป็นจริงเนื่องจากจะได้สะดวกในตอบคำถามของผู้บริหาร
สถานะผู้แจ้ง : 
เรื่อง : 
รายละเอียด : 
พิมพ์ตัวเลขตามที่ท่านเห็น  :
          
    
Untitled Document
สายตรงผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ. เมือง จ.จันทบุรี